Agregaty hydrauliczne kompaktowe HYDAC

      Agregaty kompaktowe znajdują zastosowanie we wszystkich gałęziach przemysłu. Zabudowując na różnej wielkości zbiornikach, możliwe jest w systemie modułowym zastosowanie kombinacji pomp hydraulicznych, zaworów i osprzętu hydraulicznego. Stosując je można spełnić specjalne wymagania stawiane przy produkcji maszyn obróbczych, w stanowiskach ciśnieniowych, budowie maszyn, walcowniach, automatycznych liniach obróbczych, w przemyśle tworzyw sztucznych, w przemyśle drzewnym itp.

      Agregaty kompaktowe firmy HYDAC stanowią produkt długoletniego doświadczenia w zakresie techniki stosowanej, prac projektowo-konstrukcyjnych i produkcji. Własny dział konstrukcyjny i techniczny oraz własna produkcja są gwarancją elastycznej struktury programowej, proponującej rozwiązania praktycznie każdego problemu.